transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

beta-tubulin mutations in ovarian cancer using single strand conformation analysis-risk of false positive results from paraffin embedded tissues

Författare och institution:
Henrik Gréen (-); Per Rosenberg (-); Peter Söderkvist (-); György Horvath (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Curt Peterson (-)
Publicerad i:
CANCER LETTERS, 236 ( 1 ) s. 148-154
ISSN:
0304-3835
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
cell lung-cancer, paclitaxel resistance, gene-mutations, taxol, mutant
Postens nummer:
88917
Posten skapad:
2009-01-26 11:33
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007