transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Apolipoprotein E polymorphisms in patients with primary open-angle glaucoma

Författare och institution:
Madeleine Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Gunnar Tasa (-); Mona Seibt Palmér (Institutionen för biomedicin, avdelningen för klinisk kemi och transfusionsmedicin); Erkki Juronen (-); Pait Teesalu (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
AMERICAN JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY, 143 ( 6 ) s. 1059-1060
ISSN:
0002-9394
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oftalmologi
Nyckelord:
alzheimers-disease, degeneration, risk
Postens nummer:
88892
Posten skapad:
2009-01-26 08:46
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007