transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is a Creative Knowledge Environment?

Författare och institution:
Sven Hemlin (Gothenburg Research Institute (GRI) & Psykologiska institutionen); Carl Martin Allwood (-); Ben R. Martin (-)
Publicerad i:
I Hemlin, S., Allwood, C.M., & Martin, B. (Eds.), Creative knowledge environments, s. 1-28
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elgar Publishers.
Förlagsort:
Cheltenham, UK
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
88850
Posten skapad:
2009-01-23 14:00
Posten ändrad:
2010-09-02 14:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007