transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A price on the past: Cash as compensation in South African land restitution

Författare och institution:
Anna Bohlin (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Fragile Freedom: South Africa's Democracy since 1994, eds G Cuthbertson & A. Jeeves,
ISBN:
978 1 86888 410 0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
UNISA
Förlagsort:
Pretoria
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
88785
Posten skapad:
2009-01-23 08:36
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007