transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Famous Last Words: Yeats's Horseman

Författare och institution:
Ulf Dantanus (Engelska institutionen)
Publicerad i:
At Home in the World: Essays and Poems in Honour of Britta Olinder, s. s. 51-67
ISBN:
978-91-7346-633-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora
Nyckelord:
W.B. Yeats's epitaph, horseman, meaning, influences, Shelley
Postens nummer:
88759
Posten skapad:
2009-01-22 15:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007