transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Subjective symptoms and well-being one year after acute myocarial infarction in relation to age

Författare och institution:
Ingela Wiklund (-); Björn W. Karlson (Hjärt-kärlinstitutionen); Ann Bengtson (Wallenberglaboratoriet); Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Cardiology in the Elderly, ( 1 ) s. 523-529
ISSN:
ISSN 1058-3661
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
aged, myocardial infarction, quality of life
Postens nummer:
88747
Posten skapad:
2009-01-22 13:39
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007