transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The following letters are in response to the point: Counterpoint series "Hypoxic pulmonary vasoconstriction is/is not mediated by increased production of reactive oxygen species" that appears in this issue

Författare och institution:
Erik Sandblom (Zoologiska institutionen); Michael Axelsson (Zoologiska institutionen); Anthony P. Farrell (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY, 101 ( 4 ) s. 1268-1268
ISSN:
8750-7587
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Postens nummer:
88746
Posten skapad:
2009-01-22 13:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007