transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gameplay Design Patterns for Motivation

Författare och institution:
Jussi Holopainen (-); Staffan Björk (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (GU))
Publicerad i:
ISAGA 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper presents a limited exploration of how games provide motivation, using gameplay design patterns to codify the results. Based upon analysis of four games the patterns Progress Indicators, Player-Designed Characters, Planned Character Development, Social Status, and Player Defined Goals are expanded. In addition, the new design patterns Overlapping Closure Arcs and Memorabilia are introduced.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik ->
Information Technology
Nyckelord:
gameplay, design patterns, motivation
Postens nummer:
88723
Posten skapad:
2009-01-21 15:37
Posten ändrad:
2009-12-22 13:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007