transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Synthesis of carbon nanotubes from C60

Författare och institution:
Raluca Elena Morjan (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik, Chalmers); O.A. Nerushev (-); Martin Sveningsson (Institutionen för experimentell fysik, Atomfysik, Chalmers); Lena K. L. Falk (Institutionen för experimentell fysik, Mikroskopi och mikroanalys, Chalmers); Eleanor E B Campbell (Institutionen för fysik (GU)); F. Rohmund (-)
Publicerad i:
Applied Physics A , 78 s. 253-261
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
8871
Posten skapad:
2006-11-30 12:57
Posten ändrad:
2011-01-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007