transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reported hearing protection use in young adults from Sweden and the USA: Effects of attitude and gender

Författare och institution:
Stephen Widén (Psykologiska institutionen); A.E. Holmes (-); S.I. Erlandsson (-)
Publicerad i:
INTERNATIONAL JOURNAL OF AUDIOLOGY, 45 ( 5 ) s. 273-280
ISSN:
1499-2027
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
recreational noise exposure, adolescents
Postens nummer:
88697
Posten skapad:
2009-01-21 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007