transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using apatite to dispel the "trapped liquid" concept and to understand the loss of interstitial liquid by compaction in mafic cumulates: an example from the Stillwater Complex, Montana

Författare och institution:
W.P. Meurer (Institutionen för geovetenskaper); M.E.S. Meurer (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
CONTRIBUTIONS TO MINERALOGY AND PETROLOGY, 151 ( 2 ) s. 187-201
ISSN:
0010-7999
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Geologi ->
Mineralvetenskap
Nyckelord:
rare-earth-elements, middle banded series, bushveld complex, fractional crystallization, geochemical consequences, site preference, amphibole, mantle, anorthosites, evolution
Postens nummer:
88688
Posten skapad:
2009-01-21 11:35
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007