transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Annonser och tidningskonkurrens:annonsernas roll i tidningsekonomin och betydelse för koncentrationsprocessen i Stockholm, Göteborg och Malmö

Författare och institution:
Sverker Jonsson (Ekonomisk-historiska institutionen)
Antal sidor:
302
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1977
Språk:
svenska
Datum för examination:
1977-05-22
Opponent:
Karl Erk Gustafsson
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Publicistik, Tidningshistoria, Sverige
Postens nummer:
88655
Posten skapad:
2009-01-21 08:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007