transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Urvalsproblematik vid innehållsanalys av dagspress

Författare och institution:
Ingvar Eliasson (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Statvetenskaplig Tidskrift, 1979 ( 1 ) s. 9-19
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1979
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
88653
Posten skapad:
2009-01-21 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007