transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison of pattern-recognition techniques for classification of Silurian rocks from Lithuania based on geochemical data

Författare och institution:
Donatas Kaminskas (-); Björn Malmgren (Institutionen för geovetenskaper)
Publicerad i:
NORWEGIAN JOURNAL OF GEOLOGY, 84 ( 2 ) s. 117-124
ISSN:
0029-196X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
artificial neural networks, principal components
Postens nummer:
88649
Posten skapad:
2009-01-21 08:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007