transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Influence of affective personality on cognition-mediated emotional processing: Need for empowerment

Författare och institution:
Trevor Archer (Psykologiska institutionen); Lillemor Adrianson (-); Allen Plancak (Psykologiska institutionen); Erica Karlsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, 21 ( 4 ) s. 248-262
ISSN:
0213-6163
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
negative affect schedule, psychometric properties, feeling good, depression, mood, performance, stress, brain, validation, anxiety
Postens nummer:
88642
Posten skapad:
2009-01-20 16:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007