transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

White matter changes and late-life depressive symptoms - Longitudinal study

Författare och institution:
A. Teodorczuk (-); J.T. O'Brien (-); M.J. Firbank (-); L. Pantoni (-); A. Poggesi (-); T. Erkinjuntti (-); Anders Wallin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); L.-O. Wahlund (-); A. Gouw (-); G. Waldemar (-); R. Schmidt (-); J.M. Ferro (-); H. Chabriat (-); H. Bäzner (-); D. Inzitari (-)
Publicerad i:
BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY, 191 s. 212-217
ISSN:
0007-1250
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
cerebrovascular-disease, subcortical hyperintensities, cardiovascular health, geriatric depression, elderly people, older-people, lesions, ladis, stroke, disorder
Postens nummer:
88641
Posten skapad:
2009-01-20 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007