transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Remission and cognitive ability in a cohort of patients with schizophrenia

Författare och institution:
Lars Helldin (-); John M. Kane (-); Ulla Karilampi (Psykologiska institutionen); Torsten Norlander (-); Trevor Archer (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 40 ( 8 ) s. 738-745
ISSN:
0022-3956
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
negative syndrome scale, continuous performance-test, neurocognitive deficits, 1st-episode psychosis, natural-history, symptoms, reliability, medication, consensus, therapy
Postens nummer:
88637
Posten skapad:
2009-01-20 15:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007