transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Children's Depression Inventory (CDI) as measure of depression in Swedish adolescents. A normative study

Författare och institution:
Tord Ivarsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); Per Svalander (-); Oeystein Litlere (-)
Publicerad i:
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, 60 ( 3 ) s. 220-226
ISSN:
0803-9488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
multidimensional anxiety scale, short-term stability, major depression, age, prevalence, disorders, childhood, community, symptoms, reliability
Postens nummer:
88635
Posten skapad:
2009-01-20 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007