transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relationship of tumor burden and patients' minimization of distress in facing surgery for gastric cancer

Författare och institution:
Jan Svedlund (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Marianne Sullivan (-); Bengt Liedman (-); Lars Lundell (-)
Publicerad i:
PSYCHOSOMATICS, 46 ( 3 ) s. 233-243
ISSN:
0033-3182
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
quality-of-life, sickness impact profile, gastrointestinal symptoms, measuring health, gastrectomy, carcinoma, diagnosis, ulcer
Postens nummer:
88623
Posten skapad:
2009-01-20 15:21
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007