transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A longitudinal study of premorbid IQ score and risk of developing schizophrenia, bipolar disorder, severe depression, and other nonaffective psychoses

Författare och institution:
Stanley Zammit (-); Peter Allebeck (Institutionen för samhällsmedicin); Anthony S. David (-); Christina Dalman (-); Tomas Hemmingsson (-); Ingvar Lundberg (-); Glyn Lewis (-)
Publicerad i:
ARCHIVES OF GENERAL PSYCHIATRY, 61 ( 4 ) s. 354-360
ISSN:
0003-990X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
birth cohort, intellectual-performance, cognitive impairment, onset schizophrenia, affective-illness, childhood, intelligence, life
Postens nummer:
88619
Posten skapad:
2009-01-20 15:13
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007