transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decreased cerebrospinal fluid neuropeptide Y (NPY) in patients with treatment refractory unipolar major depression: preliminary evidence for association with preproNPY gene polymorphism

Författare och institution:
Markus Heilig (-); Olof Zachrisson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Annika Thorsell (-); Anna Ehnvall (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Salim Mottagui-Tabar (-); Magnus Sjögren (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för psykiatri); Marie Åsberg (-); Claes Wahlestedt (-); Rolf Ekman (Institutionen för klinisk neurovetenskap); Hans Ågren (-)
Publicerad i:
JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH, 38 ( 2 ) s. 113-121
ISSN:
0022-3956
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
allele-specific hybridization, csf monoamine metabolites, anxiolytic-like action, alzheimers-disease, alcohol dependence, affective-disorders, restraint stress, signal peptide, messenger-rna, schizophrenia
Postens nummer:
88615
Posten skapad:
2009-01-20 15:03
Posten ändrad:
2010-02-24 16:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007