transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Exploratory Study of The Gains from Large Cross-Border Bank Mergers in the EU - A Case Study of Scandinavian Experiences

Författare och institution:
E.P.M. Gardener (-); Ted Lindblom (Företagsekonomiska institutionen)
ISBN:
0269-3933
Antal sidor:
25
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
banking, financial institutions, Mergers & Acquisitons
Ytterligare information:
Ingår i: Institute of European Finance, University of Wales, Bangor, RP 98/13
Postens nummer:
88611
Posten skapad:
2009-01-20 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007