transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neuropeptide Y-2 receptors are involved in enhanced neurogenic vasoconstriction in spontaneously hypertensive rats

Författare och institution:
Kathryn Gradin (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för farmakologi); Carsten L. Buus (-); Jia-Yi Li (-); Ole Frøbert (-); Ulf Simonsen (-)
Publicerad i:
BRITISH JOURNAL OF PHARMACOLOGY, 148 ( 5 ) s. 703-713
ISSN:
0007-1188
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
mesenteric small arteries, yy2 receptor, cerebral-arteries, feeding-behavior, npy receptors, body-weight, y1 receptor, peptide yy, antagonist, biie0246
Postens nummer:
88598
Posten skapad:
2009-01-20 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007