transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marked depletion of glycosylation sites in HIV-1 gp120 under selection pressure by the mannose-specific plant lectins of Hippeastrum hybrid and Galanthus nivalis

Författare och institution:
Jan Balzarini (-); Kristel Van Laethem (-); Sigrid Hatse (-); Matheus Froeyen (-); Els Van Damme (-); Anders Bolmstedt (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi); Willy Peumans (-); Erik De Clercq (-); Dominique Schols (-)
Publicerad i:
MOLECULAR PHARMACOLOGY, 67 ( 5 ) s. 1556-1565
ISSN:
0026-895X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi
Nyckelord:
human-immunodeficiency-virus, envelope glycoprotein gp120, n-linked glycosylation, hamster ovary cells, cyanovirin-n, v3 loop, type-1, binding, neutralization, infectivity
Postens nummer:
88590
Posten skapad:
2009-01-20 13:17
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007