transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The role of mixing in an Antarctic ocean ecosystem: observations and model computations of vertical distributions of related parameters

Författare och institution:
Anne-Marie Larsson (Institutionen för geovetenskaper, oceanografi)
Publicerad i:
DEEP-SEA RESEARCH PART II-TOPICAL STUDIES IN OCEANOGRAPHY, 51 ( 22-24 ) s. 2807-2825
ISSN:
0967-0645
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
Nyckelord:
western weddell sea, phytoplankton biomass, southern-ocean, surface waters, blooms, zone
Postens nummer:
88578
Posten skapad:
2009-01-20 12:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007