transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Back to the future? Regionalism in South-East Asia under unilateral pressure

Författare och institution:
Joakim Öjendal (Institutionen för freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
International Affairs, 80 ( 3 ) s. 519-533
ISSN:
0020-5850
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och konfliktforskning
Postens nummer:
88575
Posten skapad:
2009-01-20 10:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007