transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Mobile-Stationary Divide in Ubiquitous Computing Environments: Lessons from the Transport Industry

Författare och institution:
Magnus Andersson (-); Rikard Lindgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU))
Publicerad i:
Information Systems Management, 22 ( 4 ) s. 65-79
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
Postens nummer:
88565
Posten skapad:
2009-01-20 08:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007