transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Design Principles for Competence Management Systems: A Synthesis of an Action Research Study

Författare och institution:
Rikard Lindgren (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); O Henfridsson (-); Ulrike Schultze (-)
Publicerad i:
MIS Quarterly, 28 ( 3 ) s. 435-472
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
Postens nummer:
88561
Posten skapad:
2009-01-20 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007