transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nitrogen dimer contribution to the far infrared absorption in Titan's atmosphere

Författare och institution:
Magnus Gustafsson (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Biennial meeting of the Atomic and Molecular Physics Section, Swedish Physical Society,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik ->
Molekylfysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi ->
Planetsystemet
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Fysikalisk kemi ->
Spektroskopi
Postens nummer:
88449
Posten skapad:
2009-01-18 22:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007