transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evaluating long stay care settings: The environment

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Evaulation in dementia care, s. 270
ISBN:
1843104296
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
Caring environemnt, support, uality of life, dementia, elderly
Postens nummer:
88438
Posten skapad:
2009-01-18 16:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007