transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kommentarer ur ett omvårdnadsperspektiv

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Evidensbaserad äldrevård, s. 333
ISBN:
91-87890-83-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
Evidensbaserad kunskap, omvårdnad, äldre
Postens nummer:
88355
Posten skapad:
2009-01-16 19:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007