transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård

Författare och institution:
Carina Göransson (-); Ingela Skärsäter (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Grundläggande omvårdnad, s. 261
ISBN:
978-91-47-05277-6
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Kvalitetsutveckling, kvalitetssäkring
Postens nummer:
88354
Posten skapad:
2009-01-16 19:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007