transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved sea-ice monitoring for the Baltic Sea: Project overview and first results

Författare och institution:
Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys, Chalmers); Karin Borenäs (Institutionen för geovetenskaper); W. Dierking (-); Per Pemberton (-); Simon Griph (-); Henrik Lindh (-)
Publicerad i:
Proceedings of SeaSAR 2008 - The 2nd International Workshop on Advances in SAR Oceanography from Envisat and ERS Missions, ESRIN, Frascati, Italy, 21-25 January, 2008, SP-656
ISBN:
978-92-9221-220-9
ISSN:
1609-042X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Oceanografi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Rymd- och flygteknik
Nyckelord:
sea-ice, SAR, Baltic Sea
Ytterligare information:
ESRIN, Frascati, Italy, 21-25 January, 2008
Postens nummer:
88347
Posten skapad:
2009-01-16 19:31
Posten ändrad:
2014-10-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007