transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Most things probably already determined at birth. Bad pulmonary function during infancy a risk factor of COPD]

Det mesta kanske bestämt redan när vi föds. Dålig lungfunktion i spädbarnsåldern riskfaktor för KOL

Författare och institution:
Göran Wennergren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa)
Publicerad i:
Läkartidningen, 105 ( 3 ) s. 113
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Lungmedicin och allergi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
Adult, Humans, Infant, Infant, Newborn, Lung, physiopathology, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, etiology, genetics, physiopathology, Risk Factors
Postens nummer:
88346
Posten skapad:
2009-01-16 19:28
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007