transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interdependence of diachronic and synchronic analyses

Redaktör(er):
Folke Josephson (Institutionen för slaviska språk); Ingmar Söhrman (Institutionen för romanska språk, avdelningen för spanska)
ISBN:
978-90-272-0570-4
Antal sidor:
350
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
John Benjamins
Förlagsort:
Amsterdam, Philadelphia
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Germanistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Spanska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Portugisiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Slaviska språk ->
Ryska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Klassisk grekiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Nygrekiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Sanskrit med indoeuropeisk språkforskning
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Arabiska
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Egyptologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga språk ->
Afrikanska språk
Postens nummer:
88298
Posten skapad:
2009-01-16 18:40
Posten ändrad:
2013-10-10 16:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007