transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Putting evidence into practise. A model supporting the health care

Författare och institution:
Helle Wijk (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
Quality and safety in health care, 17 ( 4 ) s. 24-25
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
Quality improvement, evidence-based, practice-based knowledge
Postens nummer:
88294
Posten skapad:
2009-01-16 18:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007