transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Typytor/rabatter, skötsel

Författare och institution:
Eva Nilsson (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Trädgård i historisk miljö. Studie inför anläggning av ny visningsträdgård på Marieholm i Mariestad, s. 30-45
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur ->
Vegetationsbyggnad
Nyckelord:
Trädgårdsskötsel Marieholm Mariestad
Ytterligare information:
Utgiven av Statens fastighetsverk i samarb. med Göteborgs universitet
Postens nummer:
88172
Posten skapad:
2009-01-16 16:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007