transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Weight-adjusted dosing of ribavirin and importance of hepatitis C virus RNA below 1000 IU/mL by day 7 in short-term peginterferon therapy for chronic genotype 2/3 hepatitis C virus infection.

Författare och institution:
Martin Lagging (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Nina Langeland (-); Court Pedersen (-); Martti Färkkilä (-); Mads Rauning Buhl (-); Kristine Mørch (-); Amar P Dhillon (-); Åsa Alsiö (-); Kristoffer Hellstrand (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Johan Westin (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Peer Christensen (-); Peter Leutscher (-); Gunnar Norkrans (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Hepatology (Baltimore, Md.), 48 ( 2 ) s. 695
ISSN:
1527-3350
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Antiviral Agents, administration & dosage, therapeutic use, Body Weight, Dose-Response Relationship, Drug, Drug Administration Schedule, Drug Therapy, Combination, Genotype, Hepacivirus, genetics, Hepatitis C, Chronic, blood, drug therapy, pathology, Humans, Interferon Alfa-2a, administration & dosage, therapeutic use, Polyethylene Glycols, administration & dosage, therapeutic use, RNA, Viral, blood, Ribavirin, administration & dosage, therapeutic use, Time Factors
Postens nummer:
88146
Posten skapad:
2009-01-16 16:19
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007