transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lokalisering av Emil

En studie av hur svenska företeelser ser ut i engelsk språkdräkt

Författare och institution:
Liss Kerstin Sylvén (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
Svenska som källspråk och målspråk, s. 141-159
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
Nyckelord:
Lokalisering
Postens nummer:
88089
Posten skapad:
2009-01-16 15:57
Posten ändrad:
2009-01-16 16:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007