transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Medåker organ in the Nordic Museum, Sweden

Författare och institution:
Niclas Fredriksson (-); Joel Speerstra (Göteborg Organ Art Center); Robin Blanton (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
978-91-972612-3-4
Antal sidor:
130
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria ->
Teknik och kultur
HUMANIORA ->
Konst ->
Musikvetenskap
Nyckelord:
orgelbyggeri, Sverige, Stockholm, Nordiska museet, Västmanland, Medåker, 1650-1700, 1700-1750
Ytterligare information:
Fredriksson, N. - författare, Speerstra, J. - huvudutgivare, Blanton., R. - översättning,
Postens nummer:
88058
Posten skapad:
2009-01-16 15:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007