transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Marieholm - kulturmiljö vid Tidans mynning

Författare och institution:
Kristina Linscott (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Trädgård i historisk miljö. Studie inför anläggning av ny visningsträdgård på Marieholm i Mariestad, s. 5-13
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Landskapsarkitektur
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Marieholm Residens Byggnadsminnen Trädgårdsskötsel Visningsträdgårdar Mariestad
Ytterligare information:
Utgiven av Statens fastighetsverk i samarb. med Göteborgs universitet
Postens nummer:
88041
Posten skapad:
2009-01-16 15:30
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007