transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Acute effects of the sigma-2 receptor agonist siramesine on lens epithelial cells

Författare och institution:
Jan-Olof Karlsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Sofia Jonhede (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Anne Petersen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Madeleine Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Acta Ophthalmologica Scandinavica , 85 ( 240 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
88022
Posten skapad:
2009-01-16 15:16
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007