transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Learning from experience

Författare och institution:
Ewa Pilhammar Andersson (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
13th Ottawa conference ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Postens nummer:
87998
Posten skapad:
2009-01-16 14:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007