transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från Babylon och Chicago till Fittja

Författare och institution:
Eva Andersson (-); Urban Fransson (Kulturgeografiska institutionen)
Publicerad i:
Den delade staden, s. 264
ISBN:
978-91-89140-58-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Borea
Förlagsort:
WS Bookwell, Finland
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
Segragation
Postens nummer:
87976
Posten skapad:
2009-01-16 14:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007