transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards network and citizen: collaborative care for drug abusers

Författare och institution:
Anita Kihlström (Institutionen för socialt arbete); Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
International Journal of health Planning and Management., 2009 ( 24 ) s. 233-250
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The study focues on how the inter-organizational collaboration was conducted in the care for drug abusers over a period of five years. Following questions was sought to be answered: Which effect does inter-organizational collaboration have on ways-of-working among professionals and which effect does inter-organizational collaboration have on the services provided by the clients? We argued that three processes could be identified:First, the professionals redefine `areas of responsibilities`in the different organizations. Second, the professionals `reconstruct their ways of working` with clients. Third, the professional organize a networking model with the client as citizen in the centre`.This paper descriibe how the three processes appeared in the studied inter-organizational collaboration project `SANNA`.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
collaboration; productive re-negotiation; communicative action; citizen; network organizing
Postens nummer:
87861
Posten skapad:
2009-01-16 12:48
Posten ändrad:
2010-04-28 12:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007