transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Från kryddad gris till plågoris. Om hur SPAM blev spam

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Nog ORDAT? Festskrift till Sven-Göran Malmgren den 25 april 2008,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
The article discusses how the trademark SPAM may have developed into the common noun "spam". The commonly accepted Monty Python background is questioned.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
semantic change
Postens nummer:
87852
Posten skapad:
2009-01-16 12:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007