transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report from workshop in Sororti on Insecurity, poverty and leadership in Northern Uganda

Författare och institution:
Anders Närman (Kulturgeografiska institutionen & Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, centrum för afrikastudier)
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier ->
Freds- och utvecklingsforskning
Nyckelord:
insecurity, poverty, Uganda
Postens nummer:
87845
Posten skapad:
2009-01-16 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007