transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Problematik kring etik

Författare och institution:
Annika Lindskog (Institutionen för pedagogik och didaktik)
Publicerad i:
Religion och Livsfrågor, ( 2 ) s. 16-18
ISSN:
0347-2159
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
Undervisning, etik
Postens nummer:
87828
Posten skapad:
2009-01-16 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007