transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Half a century of relative monitoring. The 1959 which-hunt in Scientific American

Författare och institution:
Arne Olofsson (Engelska institutionen)
Publicerad i:
Moderna Språk, 102 ( 2 )
ISSN:
2000-3560
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Starting in 1959, the editors of Scientific American regulate the use of relative pronouns. "Which" is no longer used as a subject or an object in restrictive relative clauses. The only function of "which" in such clauses is that of preposition complement, always placed after the preposition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
English, syntax, relative pronouns
Postens nummer:
87823
Posten skapad:
2009-01-16 11:53
Posten ändrad:
2011-06-29 15:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007