transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att identifiera omsorgssvikt

Författare och institution:
Karin Lundén (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Forskningsseminarium om familjecentraler 10-12 mars 2008. Stiftelsen Allmänna Barnhuset, s. 15-16
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
omsorgssvikt, förebyggande arbete
Postens nummer:
87817
Posten skapad:
2009-01-16 11:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007